Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies reguluje zasady przetwarzania i ochrony przez ogrodprzemian.pl danych osobowych pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej ogrodprzemian.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”), a także zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Strony internetowej, sklepu internetowego ogrodprzemian.pl/sklep, zwanego dalej „Sklepem” oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych w Sklepie pod adresem ogrodprzemian.pl/sklep

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności określa się następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

„Administrator” – Małgorzata Trzaskowska vel Trzaska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Rozwoju Małgorzata Trzaskowska vel Trzaska, ul. Granitowa 1 m. 26, 02-681 Warszawa, NIP 811 118 67 10, Regon 141232400. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@ogrodprzemian.pl

„Strona internetowa” – serwis dostępny pod adresem ogrodprzemian.pl

„Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem ogrodprzemian.pl/sklep

„Użytkownik”/”Użytkownicy” – osoba/osoby przeglądające zawartość Strony internetowej

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Administrator.

Użytkownicy mogą przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie internetowej i w Sklepie, a także za pośrednictwem komunikatorów internetowych i profili w mediach społecznościowych.

Przekazanie danych jest dobrowolne i odbywa się poprzez wyrażenie świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej.

Gromadzenie przez ogrodprzemian.pl danych osobowych umożliwiających identyfikację (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) może odbywać się poprzez pozostawianie komentarzy na blogu oraz za pomocą formularzy, takich jak formularz kontaktowy lub formularz zapisu na newsletter, a także formularz zamówienia usługi lub produktu elektronicznego.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane osobowe przekazywanie Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej z pośrednictwem Sklepu lub Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania (art.6 ust.1 lit b. RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np., podatkowo – księgowych), a także na wypadek roszczeń.

FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER

Dane osobowe przekazywanie Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO) zawartej w użyciem formularza zapisu na newsletter. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez wypisanie się zgodnie z instrukcją zawartą w każdym newsletterze lub wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres Administratora.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe przekazywanie Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail wysłanej na adres Administratora podany na stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata od jej zakończenia.

FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY/OPINII

Dane osobowe przekazywanie Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy/opinii przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza/opinii Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz/opinię. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i nie będzie ich udostępniać podmiotom trzecim.

Administrator oświadcza, że dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawie z dnia 18lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, z których pomocą realizuje wskazane wyżej cele:

– Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 949-219-10-21, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– MailerLite Limited Address: Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin, w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera

– Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, kod pocztowy 61-894, KRS: 0000412357 działającemu pod marką Transferuj.pl w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie

– Emma Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 4, III p. kod pocztowy 00-389, NIP 524-24-11-749, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług księgowych

– Katarzyna Zielonka-Borgosz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Zielonka-Borgosz Firmamentum, nr NIP 679-321-91-84, ul. Korczakowskiej 19/4, 30-867 Kraków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi wirtualnej obsługi biura

– Agnieszka Szpunar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Szpunar z miejscem wykonywania działalności w Nowej Dębie (39-460) przy ul. Witosa 11/1a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod numerem NIP 6911476911, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi wirtualnej obsługi biura

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres kontakt@ogrodprzemian.pl

Pliki cookies

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika, takie jak m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) raz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Zgodę na stosowanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym Użytkownik może wyrazić za pomocą paska cookies udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili  swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że na Stronie internetowej stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– Facebook Pixel – w celu zarządzania działaniami na Facebooku. Optymalizacji reklamy na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych

 Google Analytics – w celu analizowania statystyk Strony internetowej

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej, monitorowania stanu sesji, analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, realizacji umów zawartych za pomocą strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, w związku z ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także rozwojem technologii internetowej i rozwojem Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób ogrodprzemian.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach.

Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać ze Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana 2.01.2023 r.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, plików cookies lub korzystania ze Strony internetowej  i Sklepu należy kierować na adres: kontakt@ogrodprzemian.pl