Polityka prywatności

Informacja

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez ogrodprzemian.pl gromadzonych informacji pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej ogrodprzemian.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez ogrodprzemian.pl.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Gromadzenie przez ogrodprzemian.pl danych osobowych umożliwiających identyfikację może odbywać się na dwa sposoby: poprzez stronę główną oraz stronę kontaktową. ogrodprzemian.pl może gromadzić dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby zostawiającej wiadomość lub kierującej zapytanie przez formularz zamieszczony na Stronie internetowej. Przekazanie danych jest dobrowolne, a ogrodprzemian.pl będzie wykorzystywać uzyskane dane jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. ogrodprzemian.pl nie będzie zapisywać ani przechowywać przekazanych danych w późniejszym okresie.

Zmiana polityki prywatności

ogrodprzemian.pl zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób ogrodprzemian.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika

Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać z naszej Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika.

Więcej informacji

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk niniejszej strony internetowej lub korzystania ze strony internetowej należy kierować na adres:
kontakt@ogrodprzemian.pl